Strona Fundraising.Dzogchen.PL jest zamkniętą stroną internetową przeznaczoną dla członków Wspólnoty Dzogchen.

Aby korzystać z niej należy być członkiem Wspólnoty.

Kampanie Fundraisingowe są przeznaczone na potrzeby członków Wspólnoty albo na działania związane ze statutowymi celami wspólnoty Dzogczen.

Wspólnota nie prowadzi działalności gospodarczej zarobkowej w myśl obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa.

Wspólnota Dzogchen Namdagling jest zarejestrowaną w Polsce wpólnotą religijną, link do rejestru kościołów i związków wyznaniowych w RP.

Wszelkie gromadzone środki są przekazywane beneficjentom pomocy dobroczynnej lub na wskazany cel bez pobierania ze strony Wspólnoty opłat.

Wszelkie datki i darowizny są dobrowolne.

Pamiętaj że przekazując darowiznę możesz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odpisać ją od podstawy opodatkowania.

W odpowiedzi na przekazaną darowiznę otrzymasz e-mail z poświadczeniem ofiarowania darowizny wydrukuj go i zachowaj dla celów rozliczenia podatkowego.

Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie.

Jeśli chcą Państwo zadysponować w inny sposób przekazanymi środkami prosimy o kontakt pod adresem gakyil@dzogchen.pl.